Kontakt

Siedziba koła: pokój 339

e-mail: knzelbetnik@gmail.com

Wydział Inżynierii Lądowej

Al. Armii Ludowej 16

00-637 Warszawa

Opiekun koła

dr inż. Maria Włodarczyk

tel. 22 234-63-01

e-mail: maria.wlodarczyk@il.pw.edu.pl