Działalność

2016 r.


3 marca

Udział w XV Seminarium GŁĘBOKIE WYKOPY

Komunikat

2015 r.

20 listopada

Udział w konferencji naukowej "Konstrukcje budowlane. Bezpieczeństwo procesu projektowo- konstrukcyjnego"


11-12 listopada

Wycieczka na budowę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Zdjęcia z wycieczki

12 czerwca

I STUDENCKIE SEMINARIUM NAUKOWE w ramach obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej - organizacja

Zdjęcia z Seminarium

17 kwietnia

Wycieczka na budowę nowego bloku energetycznego elektrowni Kozienice

Zdjęcia z wyjścia

16 kwietnia

"Nośność przekroju żelbetowego obciążonego siłą i momentem" - seminarium dr inż. A. Szweda

2014 r.

17 grudnia

„Badanie rozkładu zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych metodą nieniszczącą przy użyciu skanera pola magnetycznego” - warsztaty i pokazy prowadzone przez specjalistę z firmy Barg Diagnostyka Budowli Sp. z o.o.

10 grudnia

"Zginanie belek wykonanych z ciągliwego kompozytu cementowego" - wykład dra inż. A. Szweda

6 listopada

„Zbrojenie żelbetowych elementów ściskanych prętami ze stali wysokiej wytrzymałości SAS670” - warsztaty prowadzone przez mgr inż. Dawida Rewersa

15 maja

"Nowatorskie Rozwiązania w Mostownictwie i Geoinżynierii" - udział w seminarium w IBDiM w Warszawie

http://www.ibdim.edu.pl/

14-15 maja

XLIII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie – udział Członków Koła i wygłaszanie referatów na temat:

• "Żelbet w aspekcie zrównoważonego rozwoju i alternatywnych źródeł energii"- Magdalena Gierada, Magdalena Rudko

• "Nośność ściskanego przekroju żelbetowego obciążonego siłą i momentem"- Maciej Maj

http://mskn-olsztyn.pl/

29 kwietnia

"Wzmacnianie podłoża" - wykład mgr inż. Piotra Rychlewskiego z IBDiM

http://www.ibdim.edu.pl/

2013 r.

13 grudnia

„Zbrojenie żelbetowych elementów ściskanych prętami ze stali wysokiej wytrzymałości SAS670” - warsztaty prowadzone przez mgr inż. Dawida Rewersa

06 grudnia

„Wyznaczanie trajektorii naprężeń głównych w belkach i tarczach” - Wykład dr inż. A. Szweda

29 maja

Spotkanie na temat rozwiązań zbrojeniowych prowadzone przez firmę Halfen

Zdjęcia z prezentacji

21 - 22 maja

XLII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie – udział Członków Koła i wygłaszanie referatów na temat:

• „Rozstaw rys w zginanych elementach żelbetowych”- Mateusz Bloch, Magdalena Rudko

• „Stany graniczne nośności - analiza ugięć zginanych belek żelbetowych”- Katarzyna Lemańska, Tomasz Kleber, Przemysław Lelonek

• „Wytrzymałość betonu na ściskanie w zależności od metody badawczej”- Magdalena Gierada, Kamila Kida, Maciej Maj - referat otrzymał drugie miejsce w panelu inżynierii materiałowej

http://mskn-olsztyn.pl/

13 maja

Pokaz laboratoriów w budynku ITB

9 maja

Gdański Business Center - wyjście na budowę

Informacje o budynku

10 i 17 kwietnia

Warsaw Spire - wyjścia na budowę

Zdjęcia z wyjścia

Informacje o budynku

20 marca

„Analiza zginania belki żelbetowej w zakresie nieliniowym” – Wykład dr inż. A. Szweda

11 lutego

Powstanie Koła Naukowego ŻELBETNIK