seminarium2

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Inżynierii Lądowej na:

II STUDENCKIE SEMINARIUM NAUKOWEZDJĘCIA

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zeszłorocznego seminarium.

Zdjęcia dostępne TUTAJ

KOMUNIKAT

Komunikat (25.04.2016) - POBIERZ PDF

Formularz elektroniczny - LINK

Plakat  - POBIERZ 

Format abstraktu PDF (25.04.2016) - POBIERZ PDF

Format abstraktu DOC (25.04.2016) - POBIERZ DOC

Format referatu PDF (25.04.2016) - POBIERZ PDF

Format referatu DOC (25.04.2016) - POBIERZ DOC


CZAS I MIEJSCE OBRAD

Termin: 10 czerwca 2016

Miejsce: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej


CEL SEMINARIUM

Przegląd prac realizowanych przez Koła Naukowe na Wydziale Inżynierii Lądowej

Możliwość prezentacji swoich zainteresowań naukowych przez studentów


TEMATYKA SEMINARIUM

Koszt udziału w seminarium:

20 zł dla studentów PW

40 zł dla studentów spoza PW

Dotychczasowa i przyszła współpraca studentów w studenckim ruchu naukowym – kierunek budownictwo

Udział w badaniach naukowych

Udział w opracowaniach naukowych

Prezentacja prac dyplomowych


WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunki uczestnictwa, szczegółowe wymagania dotyczące referatów i artykułów znajdują się w pliku Komunikat I

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 maja 2016r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://zelbetnik.il.pw.edu.pl/


KONTAKT

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres e-mailowy Komitetu Organizacyjnego Seminarium:

seminariumstudenckie2016@il.pw.edu.pl


ORGANIZATORZY

Dr inż. Maria Włodarczyk

Wydział Inżynierii Lądowej

Studenckie Koło Naukowe